REFERENČNÍ STAVBY

Výstavba příjezdové cesty-Horní Bečva r.2007

1 | 2 >>

Propustek-Horní Bečva r.2007

Gabiony-Krhová r.2007

1 | 2 | 3 >>

Protihluková stěna-Krhová r.2007

1 | 2 >>

Čištění nánosů-Pačlavice r.2008

Úprava terénu před RD vč.zpevněných ploch-Valašská Bystřice r.2009

Ukládání rybolezu-Velká nad Veličkou r.2009

Výstavba jezírka-Krhová r.2009

<< 1 | 2

Výstavba příjezdové cesty-Krhová r.2009

1 | 2 >>

Výstavba jezírka-Krhová r.2009

1 | 2 >>

Výstavba příjezdové cesty-Bůřov r.2010

Základy RD-Valašská Bystřice a Ostrava r.2010

1 | 2 >>

Demolice-Bůřov r.2010

Úprava toku-Orlovice r.2010

Sanace sesuvu obchvatu Příbora r.2010

1 | 2 >>

Přemístění toku koryta-Albrechtičský potok r.2010

1 | 2 >>

Úprava vodního toku-Lubina r.2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výstavba rybníku-Habrova Studánka r.2012

1 | 2 >>

Úprava vodního toku-Racková r.2012

1 | 2 >>

Úprava vodního toku-Malý Bystrý r.2012

1 | 2 >>

Úprava vodního toku-Jičínka r.2013

1 | 2 >>

Výstavba zpevněných ploch a bazénu-Lhoty r.2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Regulace toku - Jestřábí potok r.2012

Oprava nátrže - Příbor r.2013

1 | 2 >>

Výstavba rybníku - Bystřička r.2013

1 | 2 >>

Regulace toku Romže - Stražisko r.2013

1 | 2 | 3 >>

Revitalizace parku - Třinec 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poldr - Cenklov 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Janovice - regulace toku 2014

1 | 2 | 3 >>

Balvanitý skluz - tok Lubina 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oprava stupně - Lubina-Lomná 2014

1 | 2 >>

Biocentrum Chrlice - přístupová cesta 2014

1 | 2 >>

Balvanitý skluz Bobrůvka-Strážek 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Poldr Poděšín 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ochranná hráz - Odry 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nánosy - Rožnov pod Radhoštěm/Horní Bečva 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nánosy - Raškovice 2015

1 | 2 | 3 | 4 >>

Nánosy - Butovice 2015

1 | 2 | 3 >>

Nánosy-Příbor 2016

VN-Roštění 2016

Rybník-Kujavy 2016

Panelová plocha-Šenov u NJ 2016

Oprava a opevnění pravého břehu Jičínky 2017

Poldr Holice 2017

Bartošovice-oprava koruny hráze a bezpečnostního přelivu 2017

Bravantice-kamenné rovnaniny 2017

Raduňka KM 5,940 - 6,560 rok 2018

Přírodní divadlo Skalky Nový Jičín 2018

Úprava koryta toku Strhanec 2018

Senážní žlaby Šenov u Nového Jičína 2018

VN Pocheň-sedimentační nádrž 2018

Kontakt

Radim Randuška Valašská Bystřice 585
Valašská Bystřice
756 27
IČ: 683 498 58
DIČ: CZ8003275863
736/140 190 r-stav@r-stav.cz